PREDSTAVITEV

Sodelovanje s starši na OŠ Jakoba Aljaža ima dolgoletno tradicijo izjemnega sodelovanja. Plod uspešnega sodelovanja je ustanovitev Fundacije za pomoč učencem OŠ Jakoba Aljaža, ki jo je ustanovila skupina staršev. Pomoči potrebnih otrok je vsak dan več in tudi na naši šoli je tako. Na šoli uspešno deluje šolski sklad, vendar težko zagotovi vse potrebe po pomoči. Prav zato je skupina staršev Tony Del Fabro, Irena Štopfer, Robert Rauch, Tanja Frank Eler in Valerija Jenko ob pomoči učiteljice Milene Ristić zbrala moči in se podala v ustanovitev fundacije, ki bo črpala sredstva iz 0,5 % dohodnine in tako omogočila čim večjemu številu naših učencev pomoč pri plačilu naravoslovnih taborov, šol v naravi, ekskurzij, projektov na šoli, …

Ustanovitelji smo zbrali ustanovitveno premoženje in se podali na pot pridobivanja potrebnih soglasij ministerstev in potrdil potrebnih za ustanovitev fundacije. Sestavili smo akt o ustanovitvi in pravilnik o ustanovi.

Fundacija dopolnjuje poslanstvo šolskega sklada, zaradi svoje pravne oblike pa omogoča tudi druge načine pridobivanja sredstev s pomočjo donatorjev in dohodnine staršev (namenitev 0,5% dohodnine).

OSNOVNI PODATKI

Fundacija za pomoč učencem OŠ Jakoba Aljaža

Ulica Tončka Dežmana 1
4000 Kranj

Transakcijski račun: IBAN SI56 600000000385840

Davčna številka: SI 34627235